Werkbezoek minister Ernst Kuipers 

28-08-2022

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is maandag in de regio op bezoek geweest om kennis te maken met de paramedie in de eerste lijn: de fysiotherapie (VFL), diëtetiek (DNZHN), logopedie (RPL), ergotherapie en oefentherapie. 

Hij wilde zelf graag horen wat onze beroepen aan zorg dicht bij huis kunnen leveren. En wat wij kunnen bijdragen om de problemen in de zorg van nu en in de toekomst met betrekking tot de stijgende zorgvraag in combinatie met een groeiend tekort aan zorgpersoneel op te lossen of te verlichten. De VFL, DNZHN en de RPL hebben zich voor het eerst gepresenteerd als Paramedisch Platform Zuid-Holland Noord (PP ZHN).

Het was een nuttig en informatief bezoek waarbij we gesproken hebben over diverse mogelijkheden die wij zien vanuit de paramedie en tegen welke knelpunten wij daarbij aanlopen. Diverse thema`s als arbeidsmarktproblematiek, tarief  en financieringsstructuur, niet-declarabele tijd, multidisciplinaire samenwerking en ICT zijn de revue gepasseerd.

Naast de minister waren beleidsmedewerkers van VWS aanwezig, vertegenwoordigers van de landelijke beroepsorganisaties, REOS en Zorg en Zekerheid.

Op landelijk niveau wordt op dit moment onderhandeld over het Integrale Zorg Akkoord (IZA) met 18 partijen. Wij hebben ons gepositioneerd als gelijkwaardige partner in de eerste lijns zorg. De minister heeft aangegeven dat paramedie in de eerste lijn een belangrijke samenwerkingspartner is voor de integrale invulling van zorg. De bedoeling is dat er een vervolg gesprek komt van VWS met het PP ZHN.